אודותינו

גרינגו אנרג׳י מובילה בקידום מודעות אקולוגית ומעודדת מחזור על ידי קבלת כל סוגי סוללות הליתיום  אחסונם בחדרים מוגני אש ומסירתם למרכזי מחזור ליתיום ייעודיים. אנו מקבלים את כל סוגי סוללות הליתיום ואנו פועלים לעתיד ירוק ובר מודעות למחזור תוך תשומת דגש על העלאת מודעות לקוחותינו בנושא חשיבות מחזור חומרים מסוכנים. אנו מנסים להשריש אצל לקוחותינו והספקים איתם אנו עובדים להשתמש באריזות מתכלות ולשמור על ייצור ירוק ונקי סבביבתית. אנו רואים בזה שליחות בנושא האקולוגי והגברת המודעות.

במדינת ישראל תוקן חוק שכל מוכר מוצרים אלקטרוניים וחשמליים מחוייב למחזר את המוצר הישן של הלקוח ולהעבירו למוקד מחזור המוכר בחוק ומוגדר.